Internetový časopis Mosty inklúzie

Ďakujeme za poskytnutie podielu z 2% vašich daní, Váš príspevok nám umožní účinnejšie pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím samostatnejšie a kvalitnejšie žiť obhajovať ich práva, presadzovať pre nich priaznivejšiu legislatívu, informovať ich o ich právach a postupoch ako si ich efektívne uplatňovať.

Naše údaje ako príjemcu podielu z daní:
Obchodné meno: národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Právna forma: občianske združenie
IČO: 30853567
Sídlo: Račianska 153, 83154 Bratislava

  • Úvodník čísla 1/2020

    aj v tomto roku sa Vám hlásime neskôr ako na začiatku kalendárneho roka. Poskytnutý príspevok na vydávanie nášho časopisu nám umožňuje v tomto roku pripraviť len šesť čísel. Veríme, že aj napriek dlhšej prestávke budú pre vás Mosty inklúzie zdrojom užitočných informácií a zaujímavého čítania o problematike zdravotného postihnutia... Viac info
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Vitajte na stránkach časopisu Mosty inklúzie

mosty inkluzie

Cieľom časopisu Mosty inklúzie je prinášať informácie z rôznych oblastí života ľudí s rozličným druhom zdravotného postihnutia, prinášať príklady dobrej praxe, šíriť osvetu. Časopis je určený nielen samotným občanom so zdravotným postihnutím a ich rodinným príslušníkom a známym, ale aj širokej odbornej i laickej verejnosti.

Poslaním nášho časopisu je informovať Vás o predpisoch, odporúčaniach, stanoviskách a praktických skúsenostiach zo všetkých oblastí života súvisiacich so zdravotným postihnutím.

Prajeme Vám príjemné čítanie...

Tvorcovia projektu

NROZP v SRNárodná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianske združenie tvorené členskými organizáciami zastupujúcimi ľudí s prakticky všetkými druhmi zdravotného postihnutia.