V estónskom Talline sa 7. a 8. októbra 2017 uskutočnilo v poradí druhé tohtoročné zasadnutie predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia.

Spolu 32 štátov Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu vrátane Slovenska 6. októbra podpísalo Tallinskú deklaráciu o e-governmente.

Tallinnská deklarácia je ďalším krokom v napĺňaní Akčného plánu pre e-Government na roky 2016 až 2020 po záveroch Rady Európy schválených počas slovenského predsedníctva.

V rámci zasadnutie predsedníctva EDF v estónskom Tallinne sa uskutočnil workshop na tému Prístupný cestovný ruch v EÚ.

Zorganizovalo ho EDF v spolupráci s Helénskym inštitútom dopravy.