Cena Prístupné letisko sa udeľuje každoročne najlepšiemu letisku z hľadiska úrovne prístupnosti, ako aj druhov a kvality poskytovaných asistenčných služieb. Vychádza z rámci Memoranda o porozumení, ktoré minulý rok podpísalo Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) a Medzinárodná rada letísk (ACI).

Európske fórum zdravotného postihnutia v roku 2015 spojilo sily so spoločnosťou Oracle a rozhodli sa podporiť a presadzovať prístupnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií. Každoročne ponúkajú štipendium vo výške 8 000 eur pre vysokoškolského študenta so zdravotným postihnutím v odboroch, ako napríklad výpočtová technika, výpočtové inžinierstvo, user experience a podobne.

Práca a zamestnanie majú na život človeka obrovský vplyv a súvisia so schopnosťou samostatne žiť a rozhodovať sa. Podľa prieskumov Eurostatu je v Európskej únii nezamestnaná viac ako polovica osôb so zdravotným postihnutím.

V dňoch 13. – 14. mája sa v Madride uskutočnilo výročné generálne zhromaždenie Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF). Zišlo sa na ňom viac ako 200 účastníkov – delegátov, pozorovateľov, partnerov, hostí a členov celosvetového hnutia v oblasti zdravotného postihnutia.