(Madridská deklarácia, prijatá na Výročnom zhromaždení EDF 13. mája 2017)

Európske fórum zdravotného postihnutia oslavuje v roku 2017 svoje 20. výročie. Delegáti Generálneho zhromaždenia EDF, ktorí sa stretli 13. mája 2017 v Madride, prijali túto deklaráciu – našu víziu a akčný plán na implementáciu práv osôb so zdravotným postihnutím v nadchádzajúcich rokoch.

Každoročne sú na svete publikované  milióny kníh, z ktorých je len jedno až sedem percent vo formátoch prístupných 285 miliónom ľudí so zrakovým postihnutím a ďalším ľuďom s poruchami čítania, z ktorých 90 percent žije v rozvojových krajinách.