Čo sa nám podarilo dosiahnuť a čo nás ešte čaká?

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok 14. septembra na plenárnom zasadnutí hlasovali o predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k Európskemu aktu o prístupnosti. Parlament prijal svoje konečné stanovisko a začne rokovania s Radou EÚ.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR sa teší, že Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím 29. augusta 2017 na svojom 18. zasadnutí prijal Všeobecný komentár č. 5 k článku 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, v ktorom sa hovorí o nezávislom živote. Ide o kľúčový krok vpred.