Európsky parlament schválil legislatívne zmeny, ktoré zjednodušia preukazovanie pravosti verejných listín, akými sú rodný či sobášny list, v iných členských štátoch a uľahčia tak voľný pohyb osôb v rámci EÚ. Nová právna úprava  sa zavádza s cieľom odbúrať nevyhnutnosť prekladov viacjazyčných formulárov.

Reforma v tejto oblasti  bola  už  potrebná. Smernica  č.  95/46/ES, ktorá bola prijatá v októbri  1995  už nezodpovedala súčasnému vývoju v oblasti informačných technológií.