Slovenské predsedníctvo sa oficiálne začalo 1. júla a skončí sa 31. decembra 2016. V rámci Tria bude Slovensko predsedať Rade EÚ spolu s Holandskom (od 1. januára do 30. júna 2016) a Maltou (od 1. januára do 30. júna 2017).

Ak poznáte odpovede na otázky typu: ako dlho bude trvať slovenské predsedníctvo alebo ktoré krajiny tvoria súčasné predsednícke trio, zapojte sa do letného kvízu a vyhrajte ruksak plný prekvapení (externá nabíjačka, usb kľúč).

Európska smernica o prístupnosti je dlho očakávaný predpis definujúci požiadavky na sprístupnenie tovarov a služieb ľuďom so zdravotným postihnutím v EÚ. V decembri minulého roku Európska komisia publikovala návrh smernice. Informovali sme o tom v čísle 7/2015 nášho časopisu. Odvtedy prebieha intenzívna diskusia o obsahu a dosahu smernice, do ktorej sa svojimi stanoviskami zapojili EDF i NROZP. V súčasnom období sa diskutuje v Európskom parlamente. Hoci hlavnú zodpovednosť má jeho Výbor pre vnútorný trh, aj ďalšie výbory formulujú svoje názory alebo dokonca majú výlučné kompetencie v prípade niektorých jej častí. Ide práve o Výbor pre kultúru, ktorý sa vyjadruje v súvislosti s audiovizuálnymi mediálnymi službami.

Rada EÚ po prvý raz prijala pravidlá platné pre celú Úniu

Osemdesiat miliónov Európanov so zdravotným postihnutím chce mať lepší prístup k webovým sídlam a mobilným aplikáciám. Európska rada v máji dosiahla dohodu s Európskym parlamentom a 18. júla formálne schválila smernicu o prístupnosti webových sídiel inštitúcií verejného sektora.

„Aj keď zrak celej Európy sa v týchto dňoch upiera na Britské ostrovy, život ide ďalej, a my musíme pracovať na zlepšovaní životných podmienok občanov EÚ. V tejto súvislosti oceňujem, že slovenské predsedníctvo si za jednu zo svojich priorít zvolilo rokovania o Európskom akte o prístupnosti. Ide o typ legislatívy, ktorá je skutočne potrebná a užitočná,“ hovorí europoslankyňa Jana Žitňanská.