V stredu 14. septembra predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker na pôde Európskeho parlamentu prejav o stave Únie.

Spätne sa obzrel za úspechmi za posledný rok a uviedol hlavné priority na ďalších 12 mesiacov. Predseda Európskej komisie tiež predostrel najvážnejšie výzvy, ktorým Európska únia v súčasnosti čelí.

Miera nezamestnanosti v EÚ stále zostáva nad 8%. Nedávny prieskum Eurobarometer  ukázal, že až tri štvrtiny Európanov si želajú, aby EÚ na riešenie tejto situácie robila viac ako doteraz. Predseda parlamentného výboru pre zamestnanosť, Thomas Händel, v reakcii na výsledky prieskumu vyzval európskych lídrov na to, aby sa postarali o investície a vysokokvalitné a udržateľné pracovné miesta.

Do finále tohtoročnej Filmovej ceny LUX, ktorú udeľuje Európsky parlament, sa z desiatich nominovaných filmov dostali tri nasledovné: Keď otvorím oči, Môj život ako cuketa a Toni Erdman.