Poslanci Európskeho parlamentu takýto návrh podporili. Za uplynulé desaťročie s lístkom precestovali kontinent milióny mladých ľudí. Nevýhodou je však jeho cena - vyjde totiž aj na stovky eur.

Európska sociálna sieť pozýva na seminár o pracovnej sile v sociálnych službách, ktorý sa uskutoční 15. až 16 novembra v Bratislave. Uskutoční sa v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Program sa sústredí na tému plánovania a riadenia pracovnej sily v sociálnych službách, jej náboru a udržiavania, vzdelávania a školenia, aj jej mobility v Európe. Účastníkmi budú sociálni pracovníci, odborníci v oblasti sociálnej starostlivosti a ďalších oblastiach súvisiacich so sociálnymi službami – ochranu detí, služby pre ľudí so zdravotným postihnutím či starších ľudí.

V máji sa v Štrasburgu uskutočnilo Európske podujatie pre mladých (European Youth Event - EYE) a prišlo naň vyše sedem a pol tisíc mladých ľudí z celej Európy. Diskutovalo sa tu o mnohých témach - od migrácie, cez nezamestnanosť až po klimatické zmeny. Jeho účastníci majú teraz možnosť vystúpiť pred poslancami a vysvetliť im, ako si predstavujú riešenie pálčivých problémov. Stretnutia s poslancami sa začali v utorok 11. októbra a budú pokračovať až do začiatku budúceho roku.

Dominik Drdul (18) je mladý aktivista, ktorý sa zasadzuje za lepší život ľudí so zdravotným znevýhodnením. Žije v Trnave, kde študuje na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo voľnom čase rád športuje, fotografuje a číta. Tiež pôsobí ako dobrovoľník v občianskom združení Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus. Narodil sa s rázštepom chrbtice v dôsledku čoho od útleho detstva používa vozík. V júli 2016 absolvoval stáž v kancelárii europoslankyne Jany Žitňanskej.

Eurokomisár pre ľudské práva Nils Muiznieks poveril agendou kontaktnej osoby pre Slovensko radcu Christiana Mommersa. Ak viete o téme či probléme, ktorý si vyžaduje pozornosť eurokomisára, môžete využiť niektorý z kontaktov:

Strana 1 z 2