Získajte Cenu Karola Veľkého

Rate this item
(0 hlasov)

Súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež organizuje už po desiaty rok Európsky parlament spoločne s Medzinárodnou nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene. Svoje projekty do nej môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku od 16 do 30 rokov. Víťazmi sa stanú tie iniciatívy, ktoré poskytujú inšpiráciu pre mladých ľudí z celej Európy a predstavujú praktický príklad spolužitia Európanov.

Tri víťazné projekty vyberie centrálna porota z národných víťazov, o ktorých rozhodnú národné poroty. Ak sa dostanete medzi troch najlepších, čaká vás  finančná odmena 7500, 5000 alebo 2500 EUR.

Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje projektom, ktoré:

•          podporujú európske a medzinárodné porozumenie,

•          posilňujú rozvoj spoločného povedomia o európskej identite a integrácii,

•          slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a ponúkajú praktické príklady spolunažívania Európanov ako jednotného spoločenstva.

Projekty sa môžu zameriavať na organizáciu rôznych mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetových projektov s európskym rozmerom.

Projekty predložené do súťaže museli začať a

a) skončiť v období od januára 2016 do 30. januára 2017, alebo

b) stále prebiehať.

Termín na podávanie prihlášok je do 30. januára 2017. Prihlášky musia byť vyplnené na internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež (www.charlemagneyouthprize.eu).

Prihlášky možno podať vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Podrobnejšie informácie o pravidlách súťaže nájdete na:

http://www.charlemagneyouthprize.eu/sk/rules.html

 

- red -