Nemecká softvérová spoločnosť SAP chce zamestnať ľudí s autizmom na poste programátorov a testovačov kvality výrobkov. Spoločnosť chce využiť schopnosti týchto ľudí, najmä veľkú orientáciu na detail a schopnosť riešiť komplexné problémy.

Úloha vzdelávania v boji proti sociálnemu vylúčeniu a šikanovaniu z dôvodu zdravotného postihnutia

V tomto roku sa uskutočnilo aj spoločné stretnutie All-Party Parliamentary Disability Group (APPDG) nepočujúcich, downovho syndrómu a mentálneho postihnutia. Akcia bola podporená Komisiou pre rovnosť a ľudské práva (EHRC).

Ako súčasť procesu prípravy akčného plánu na zabezpečenie lepšieho zdravia pre osoby so zdravotným postihnutím, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) spustila online konzultácie, ktoré budú prebiehať až do 11. októbra 2013. Návrh akčného plánu je k dispozícii na internetových stránkach WHO v čínštine, angličtine, francúzštine, nemčine, španielčine a ruštine, čoskoro v  arabčine. Návrh akčného plánu bude k dispozícii aj v medzinárodnom znakovom jazyku.

Európsky výbor pre sociálne práva v Štrasburgu uviedol, že belgická vláda neposkytuje dostatočnú podporu pre osoby so zdravotným postihnutím. Verdikt prišiel po sťažnosti koalície asi 20 rôznych organizácií zdravotne postihnutých osôb a organizácií rodičov.