Európska komisia v máji vyhlásila už tretí ročník súťaže o európske ocenenie pre bezbariérové mestá Access City Award. Cieľom tohto výročného ocenenia je predstaviť a vyznamenať mestá, ktoré vytvárajú prístupné prostredie pre všetkých, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím.


30.7.2012 11:41

České dráhy zahájily testování prototypu modernizovaného bezbariérového vozu pro dálkovou dopravu. Cestujícím a vozíčkářům nabídne klimatizované prostory, novou nástupní plošinu, elektrické zásuvky 230 V 50 Hz, nové moderní stolky nebo toaletu s uzavřeným systémem. Ještě během letošního roku budou první ze sériových vozů zařazeny do pravidelného provozu na linkách z Prahy přes Brno do Vídně, Bratislavy a Budapešti, z Prahy přes Olomouc do Ostravy, Žiliny a Varšavy nebo z Prahy do Mnichova.


Organizácia: The Swedish Disability Federation

Metóda, ktorá sa zaoberá procesom plánovania implementácie miestnych/regionálnych plánov politiky zohľadňujúcich potreby osôb so zdravotným postihnutím podľa Štandardných pravidiel OSN/Dohovoru OSN