(15.04.2013)

V diskusiách o zmene vzdelávacieho systému v EÚ rezonujú dva momenty. Potreba zladiť zručnosti s pracovným trhom a príprava človeka na spoločensky aktívny a plnohodnotný život.

Na počátku letošního roku Česká televize odvysílala první ostré testy nové služby Audio Description (AD), která je určena spoluobčanům se zrakovým postižením. Po úspěšně provedených testech se vedení ČT rozhodlo od 1. února 2013 zahájit pilotní vysílání doprovodné zvukové stopy. Služba AD bude plnit roli zvukového popisu obrazové scény pro zrakově handicapované a bude poskytována pouze u vybraných pořadů, zejména u těch, kde dialogy neposkytují dostatek informací nutných pro spolehlivé vnímání děje, respektive myšlenkového poselství televizního díla. Česká televize tak vychází vstříc divákům se specifickými potřebami a dále rozvíjí a zkvalitňuje poslání vysílatele veřejné služby.

18.4.2013 22:56

Česká spořitelna a Konto BARIÉRY ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze uspořádaly během března a dubna 2013 sérii 24 přednášek zaměřených na různá témata z oblasti financí, finančního trhu a fungování banky. Kurz nabídl jak teoretické přednášky, které vedli přednášející z VŠE, tak i praktické rady pro získání zaměstnání. Do kurzu se aktivně zapojili zaměstnanci České spořitelny, kteří účastníkům například poradili, jak se připravit na pohovor či napsat motivační dopis. Součástí bylo také praktické představení pozice finančního poradce na pobočce. Na závěr kurzu získali účastníci certifikát Mezinárodní školy obchodu a managementu (ISBM) na VŠE o jeho absolvování. Kurzu se zúčastnilo celkem 15 lidí s různým typem handicapu.

17.4.2013 20:39                   

Odborníci a profesionální organizace jsou předpokladem kvalitních sociálních služeb. A právě na ně lze v současné době využít peníze z Evropského sociálního fondu. O dotace na vzdělávání v oblasti sociálních služeb mohou až do 30. dubna 2013 žádat kraje, obce, nestátní neziskové organizace, poskytovatelé registrovaných sociálních služeb a akreditované vzdělávací instituce. Celkem je k dispozici 150 milionů korun - konkrétně z výzvy A7 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Pred pár dňami sme sa vrátili z Veľkej Británie, kde sme sa zúčastnili na záverečnom stretnutí k projektu Into Active  Europe.

Anglickí partneri nám ako príklad dobrej praxe predstavili aj Tenterden & Disctrict Day Care Centre - denné centrum pre seniorov v mestečku Tenterden. Prístup k starostlivosti o seniorov, s ktorým sme sa stretli, je založený na tom, že pokiaľ je to možné, majú starší ľudia čo najdlhšie žiť vo svojom prirodzenom prostredí, t.z. doma. Na druhej strane izolácia nie je pre nikoho dobrá, a práve preto tu fungujú takéto centrá. Filozofiou centra je poskytnúť svojim klientom priestor na stretávanie sa, komunikáciu a udržiavanie medziľudských vzťahov. Pre mnohých klientov je čas strávený v centre jediným kontaktom s vonkajším svetom. Centrum ponúka klientom  rôzne voľnočasové aktivity, pričom je iba na rozhodnutí klienta, ktoré si vyberie. Dôraz sa kladie na zachovanie dôstojnosti klienta, jeho individuálne potreby, priateľské prostredie.