Starnutie je biologický proces, ktorý nevieme zastaviť a ani zmeniť. Týka sa každého z nás. Je však na nás, ako si naše starnutie spríjemníme, alebo práve naopak. Ja osobne starnutie vnímam ako jeseň života. Obdobie, kedy máme za sebou najproduktívnejšie obdobie. Neženieme sa za pracovnými úspechmi či povýšením. Je to čas, ktorý môžeme bez výčitiek darovať sami sebe.

www.opel-handycars.sk

Fyzické osoby, ktoré môžu vstúpiť do programu Opel Handycars...

Nájsť si slušnú, primerane platenú prácu má dnes problém mnoho ľudí a obzvlášť ťažké to majú ľudia so zdravotným znevýhodnením. Skupinu zdravotne postihnutých tvoria osoby s rôznou mierou postihnutia - od ľahších, ktoré na prvý pohľad nie sú viditeľné až po veľmi závažné stavy. S mierou postihnutia rastie aj riziko izolácie, znevýhodnenia, potreba asistencie. Sociálne začlenenie zdravotne postihnutých predpokladá vytváranie rovnosti príležitostí a odstraňovanie bariér vo všetkých oblastiach života.

12. októbra sa pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu v Bratislave na námestí NC Eurovea uskutočnil Celoslovenský beh a chôdza reumatológov a reumatikov pre zdravie.