Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) organizuje už piaty ročník dopravno-výchovnej akcie Deň bielej palice. Jej organizovaním napĺňa svoj záväzok vyplývajúci z Európskej charty bezpečnosti na cestách, ktorá zaväzuje signatárov zvyšovať bezpečnosť na cestách.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje v mesiacoch október a november dve medzinárodné konferencie.

Café Luxor a Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) spoločne s Národnou transfúznou službou organizovali darovanie krvi. Svojimi 450 ml krvi mohli darcovia prispieť 6. októbra od 8.00 do 11.00 h v bratislavskej Café Luxor. Potenciálni darcovia si okrem dobrého pocitu vychutnali kávu alebo čaj, ktorý dostali v ten deň v Café Luxor zdarma. Pravidelní darcovia  získali 20%-tnú zľavu na kávové a čajové produkty a tri dni po darovaní krvi kávu alebo čaj bezplatne.

- red -

 

Náš klub 27. septembra v rámci športových hier, ktoré organizovala Mestská časť Bratislava - Ružinov počas tradičných Ružinovských hodov zorganizoval prezentačný tréning v hre boccia. Cieľom účasti na podujatí bolo spropagovanie športu v mestskej časti, kde je sídlo tréningov a popularizácia tejto hry.

Video z prípravy kampane NAUČ SA POSUNOK l aby sme si rozumeli na podporu ľudí so sluchovým postihnutím je na svete. Môžete si ho vypočuť a pozrieť na: