„Sebaobhajovanie je podporovanie ľudí s mentálnym postihnutím, aby dokázali riadiť svoj život podľa svojich predstáv.“ Aj táto definícia je výstupom z projektu Moving forward – The self advocacy movement in V4 countries (Posúvame sa ďalej – sebaobhajovanie v krajinách V4) do ktorého sa okrem Slovenska zapojilo aj Česko, Maďarsko a Poľsko.


Bratislava – 6. novembra 2012:Spoločnosť IBM Slovensko v spolupráci s organizáciou Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR už piaty rok pomáha občanom so zdravotným postihnutím zvýšiť svoje šance v uplatnení sa na trhu práce prostredníctvom spoločného projektu zameraného na počítačové a jazykové vzdelávanie.