Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej  NROZP v SR) organizuje v poradí už 5. ročník on-line fotografickej súťaže Bariéry očami ľudí so zdravotným postihnutím 2012. Súťaž prebieha od 20.júla 2012 do 20.novembra 2012 na www.nrozp-bariery.sk .


 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej ako „NROZP v SR“) v spolupráci so spoločnosťou IBM Slovensko organizuje aj v roku 2012 vzdelávací kurz zameraný na propagáciu a zlepšenie pracovných zručností záujemcov o zamestnanie so zdravotným postihnutím v spoločnosti IBM. Ide v poradí o piaty ročník projektu, vďaka ktorému sa podarilo úspešne zamestnať na otvorenom trhu práce už niekoľko ľudí s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia.


 

 

Obávate sa starnutia? Alebo vediete aktívny život aj v seniorskom veku a zapájate sa do diania v spoločnosti?

 

Rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR je partnerom projektu „IntoActive Europe“, ktorý sa realizuje v rámci Programu celoživotného vzdelávania,  Učiace sa partnerstvá Grundtvig.