Uč sa a získaj prácu v IBM – projekt spolupráce neziskového a podnikateľského sektora

Rate this item
(0 hlasov)

Občianske združenie Národná rada občanov so zdravotným postihnutím od roku 2007 každoročne spolupracuje so spoločnosťou IBM Slovensko na projekte zameranom na zlepšenie pracovných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím a zvýšenie možnosti ich uplatnenia sa na trhu práce.

 

Inak tomu nebolo ani v roku 2012 – 2013, kedy sa uskutočnil už piaty ročník uvedeného projektu.

Opýtali sme sa účastníkov tohto kurzu na ich skúsenosti a názory:

Čo sa vám na kurze páčilo? Čo vám kurz dal?

R.M.: Z kurzu som mal veľmi dobrý pocit. Zúčastnil som sa rôznych vzdelávacích kurzov a tento môžem zaradiť medzi naj, či už po obsahovej stránke alebo profesionálneho a ľudského prístupu školiteľov.

M.R.: Hlavne angličtina a to určite najmä vďaka prístupu lektorky. Zopakovala som si, čo som vedela, naučila sa niečo nové, oboznámila som sa so slovnou zásobou business english.  Angličtina bola najväčšia motivácia, prečo sa na tento kurz prihlásila.

M.A.: Osviežila som si vedomosti z anglického jazyka a získala nové, takže s kurzom som veľmi spokojná.

Myslíte, že po absolvovaní kurzu ste boli viac pripravení na pohovor do zamestnania?

R.M.: Áno, pretože psycho-sociálny výcvik bol zameraný hlavne na prípravu na pohovor do zamestnania, kde sme si mohli vyskúšať modelové situácie rôznych druhov prijímacích pohovorov.

M.R.: Určite som bohatšia o nové informácie a skúsenosti spolužiakov z kurzu, ktoré spomínali na psycho-sociálnom workshope.

V čom konkrétne vám kurz pomohol v súvislosti s prípravou na budúce povolanie?

M.R.: Skôr mi pomohla možnosť absolvovať pracovný pohovor už počas kurzu. To bola autentická skúsenosť, vďaka ktorej som zistila, na čom mám do budúcna popracovať.

Odporučili by ste tento kurz aj iným ľuďom?

R.M.: Samozrejme, tento kurz odporúčam všetkým tým, ktorí si chcú prehĺbiť vedomosti z anglického jazyka. Kurz je zároveň dobrou prípravou ako vystupovať na prijímacom pohovore do zamestnania ... Chcel by som sa na záver veľmi pekne poďakovať NROZP v SR za sprostredkovanie tohto kurzu.

M.R.: Určite áno. Je to spôsob, ako možno mnoho získať: vedomosti, informácie, skúsenosti, kontakty, priateľstvá. Záleží na tom, čo kto hľadá a o čo má záujem.

M.A.: Určite áno, je to spôsob, ako spoznať fajn ľudí a niečo sa aj naučiť a taktiež spoznať prostredie medzinárodnej spoločnosti. Určite ho odporúčam a prihlásila by som sa opäť.