VISAL - Aktívne učenie sa seniorov so zrakovým postihnutím (Visually Impaired Seniors Active Learning)

Rate this item
(0 hlasov)

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je jedným z partnerov projektu VISAL, ktorý sa bude realizovať  od  novembra 2012 do októbra 2014.

Projekt je orientovaný predovšetkým na vytvorenie a realizáciu sústavy neformálneho vzdelávania zameraného špecificky na posilnenie sociálno-komunikačných kompetencií, podporu sebavedomia a motivácie seniorov so zrakovým postihnutím pre ďalšiu aktívnu angažovanosť v spoločnosti.

 

Ciele projektu:

  • Vytvorenie manuálu zameraného na nové formy vzdelávania seniorov so zrakovým postihnutím;
  • Uskutočnenie pilotnej sústavy workshopov zameraných na vzdelávanie seniorov so zrakovým postihnutím.

Cieľové skupiny projektu:

  • Odborný personál z organizácií na podporu osôb so zrakovým postihnutím;
  • Seniori so zrakovým postihnutím;
  • Seniori bez zrakového postihnutia;
  • Verejnosť.

Kontaktná osoba za ÚNSS: Ingrid Tomešová (koordinátorka projektu), tomesova(zavináč)unss.sk

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru v rámci Programu celoživotného vzdelávania.