Od 1. januára 2018 sa budú dôchodcom valorizovať ich dôchodcovské dávky novým spôsobom. Zvýšia sa o 0,8 percenta mesačnej sumy dôchodkov, najmenej však o pevnú sumu podľa druhu dôchodku, ktorá je určená ako 2 percentá z priemernej mesačnej sumy príslušného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2017.

Novelou zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa okrem iného novým spôsobom rieši poskytovanie zdravotnej starostlivosti doposiaľ známej ako lekárska služba prvej pomoci.

Úrad vlády Slovenskej republiky zverejnil plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018.

Pre informáciu z neho vyberáme tie návrhy, ktoré môžu zaujímať i ľudí so zdravotným postihnutím alebo sa týkajú organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Informácia je uvedená v členení:

Po takmer dvojročnej príprave schválila Národná rada SR 29. novembra 2017 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Z rozsiahlej novely sa v článku venujeme zmenám v poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (§ 78a zákona), ktorý sa mení na finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou.