Valorizácia dôchodkov v roku 2018

Rate this item
(0 hlasov)

Od 1. januára 2018 sa budú dôchodcom valorizovať ich dôchodcovské dávky novým spôsobom. Zvýšia sa o 0,8 percenta mesačnej sumy dôchodkov, najmenej však o pevnú sumu podľa druhu dôchodku, ktorá je určená ako 2 percentá z priemernej mesačnej sumy príslušného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2017.

 

Garantované minimálne pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2018 sú nasledovné:

a) 8,40 eura, ak ide o starobný dôchodok,

b) 2,60 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

c) 8,20 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,

d) 3,00 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

e) 7,20 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok,

f) 2,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent vyplácaný v sume jednej polovice a invalidný dôchodok podľa § 266 vyplácaný v sume jednej polovice,

g) 4,10 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 percent,

h) 1,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 percent vyplácaný v sume jednej polovice,

i) 5,40 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,

j) 2,40 eura, ak ide o vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

k) 2,60 eura, ak ide o sirotský dôchodok,

l) 1,30 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

(red)