K predbežnej informácii o príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, predložila NROZP v SR nižšie uvedené pripomienky a námety. Vychádzali sme pritom zo záverov minuloročného projektu NROZP v SR Podpora spolupráce MNO pri účasti na implementácii a monitoringu uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Možno  ste sa aj vy ocitli  v zložitej životnej  situácii ako naša čitateľka, ktorá sa  stará o svoju chorú mamičku. Tá zo  zdravotných dôvodov nemôže  preberať dôchodok, pre ktorý si pred tým sama  chodila na poštu.

Zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR priniesol do tvorby právnych predpisov nový prvok – povinnosť zverejňovať predbežnú informáciu o príprave právneho predpisu.