Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je celý postavený na filozofii, ktorá považuje za pôvodcu prekážok a bariér (napríklad technických, neschopnosti komunikovať s každým), ktorým musia čeliť ľudia so zdravotným postihnutím, spoločnosť a nie človeka s postihnutím.

Minimálna mzda sa od januára zvýši zo súčasných 405 na 435 eur. Vláda schválila návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, keďže sociálni partneri sa na jej výške opäť nedohodli. Najnižšia mzda vzrastie o 30 eur mesačne, čo predstavuje v čistom prevedení nárast o 19,10 eura, teda na 374,11 eura. Hodinová minimálna mzda sa zvýši z 2,328 na 2,50 eura.

Od 1. januára 2017 sa vyplácané dôchodky zvýšia o pevnú sumu. Pevná suma zvýšenia sa určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. Vychádza sa pritom z priemerných mesačných súm dôchodkov platných k 30. júnu 2016. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú 11. októbra 2016 schválila Národná rada Slovenskej republiky.