Ponúkame vám súhrnnú informáciu o tom, ako vznikala aktuálna novela zákona číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP).

Čo všetko sa v priebehu jeden a pol roka pri jej príprave udialo? V ďalších článkoch sa dozviete viac o zmenách, ktoré priniesla.

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Zákon je účinný od 1. júla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018. V tomto článku sú uvedené dôležité zmeny týkajúce sa poskytovania peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Zákon je účinný od 1. júla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018. V tomto článku sú uvedené zmeny týkajúce sa priznávania parkovacieho preukazu.

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Zákon je účinný od 1. lúla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018. V tomto článku sú uvedené dôležité zmeny týkajúce sa poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie.

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zákon je účinný od 1. júla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018.

Strana 1 z 2