Úvodník

Úvodník (1)

Vážení čitatelia,

Spracovala: Halka Tytykalová

Autor fotografií: Roman Benický

Slovo na úvod

Počet medailí, ktoré v septembri tohto roka priviezli naši športovci z v poradí už pätnástych paralympijských hier v brazílskom Riu 2016, je skutočne úctyhodný. Svedčí to o nielen o výbornej športovej príprave, no aj o silnej vôli a obrovskom osobnom úsilí, ktoré naša výprava vynaložila.