Úvodník

Úvodník (1)

nedeľa, 18. december 2016, 19:44

Aj podnikať sa dá sociálne

Napísal(a) Super User

Na prvý pohľad ide o oxymorón – spojenie slov navzájom si protirečiaceho významu. Ak podnikať, tak predsa za účelom maximálneho zisku a ak treba, tak aj „cez mŕtvoly“. A ak má byť niečo sociálne, tak to bude až do podstaty ústretové voči cieľovej skupine aj na úkor zisku, zdravia či osobných obetí. Takto sme si zvykli škatuľkovať zabehnuté pojmy. Nenápadne, no sebaisto  sa však aj do slovníka všedných dní v našej krajine dostalo slovné spojenie „sociálne podnikanie“.