Úvodník

Úvodník (1)

utorok, 09. január 2018, 05:08

Vážení čitatelia,

Napísal(a) Super User

rok 2017 priniesol rad významných udalostí na národnej, no aj na európskej úrovni. K tým najdôležitejším nesporne patril Štvrtý Európsky parlament ľudí so zdravotným postihnutím, ktorého zasadnutie sa uskutočnilo začiatkom decembra. Hovorilo sa na ňom o základných právach v demokratických krajinách – o práve voliť a podieľať sa na politickom i verejnom živote.