Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Národný program“) schválila Vláda SR v roku 2014 s tým, že v pravidelných dvojročných intervaloch dôjde k vyhodnoteniu plnenia navrhnutých opatrení, prípadne k ich aktualizácii a doplnení nových opatrení.

Dňa 20. júna 2018 sa uskutočnilo 15. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (Ďalej len „rada“). Zasadnutie viedol  Martin Giertl, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (Ďalej len „splnomocnenec“). Ospravedlnil predsedníčku rady, Denisu Sakovú, ministerku vnútra a informoval, že je dohovorené stretnutie ministerky s komorou MNO rady.

Dňa 28. júna 2018 sa konalo 30. zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „Rada“). Rokovanie viedol predseda rady, minister spravodlivosti, Gábor Gál.

Dňa 29. júna 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“), ktoré viedol Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR SR.