Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením vyplatí Sociálna poisťovňa aj v roku 2018 maximálne vo výške 100 eur. Vyplýva to z novely zákona o vianočnom príspevku, ktorú 18. septembra 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky.

O tejto problematike sme písali už v Mostoch inklúzie č. 4/2017. Prinášame upravený článok. Jednak preto, že v pôvodnom článku sme mylne informovali, že táto povinnosť sa bude vzťahovať i na osobných asistentov, jednak preto, že s blížiacim sa koncom roku začína byť zmena aktuálna a treba sa na ňu vopred pripraviť.

Od začiatku tohto roka do konca augusta Sociálna poisťovňa zvýšila na minimálny dôchodok 48 691 starobných dôchodkov a invalidných dôchodkov vyplácaných po dovŕšení dôchodkového veku.

Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa menia doterajšie pravidlá pre stanovenie dôchodkového veku.