Bez nehody, úrazu či škrabancov. Taký bol októbrový Deň bielej palice.

Vo výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave od roku 1995 vycvičili a odovzdali klientom už viac ako 120 vodiacich psov. Ako je to s výchovou a výcvikom týchto užitočných pomocníkov?