Kampaň za prístupné voľby do Európskeho parlamentu osobám so zdravotným postihnutím môžete podporiť aj vy.

Cenu pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie slovenských samospráv v súťaži ZlatyErb.sk získal v roku 2018 Vojtech Regec, dlhoročný spolupracovník Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v oblasti bezbariérových stránok. Opýtali sme sa ho, ako vidí problematiku prístupnosti webov na Slovensku.