Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, ktorá je 12,6657 eura.

Zákonom č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mimo iného novelizoval i zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Národná rada SR 27. novembra. 2018 schválila zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, v Zbierke zákonov vyšiel pod číslom 346/2018. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.