V Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhodnotili prestížnu fotografická súťaž.

Titul Najlepšia bezbariérová stránka Slovenska si tento rok vybojovala webovská stránka mesta Krásno nad Kysucou.

Je vám ťažko, cítite sa sami, máte problémy vo vzťahoch, v láske,  v škole. Zažívate šikanovanie, domáce násilie, riešite otázky zmyslu života, alebo máte rôzne iné psychologické ťažkosti, s ktorými si neviete poradiť. Možno vám príde vhod obrátiť sa na Dobrú linku - internetovú psychologickú linku dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

České ministerstvo práce a sociálnych vecí začalo informačnú kampaň o právach osôb so zdravotným postihnutím.