Úvodník

Úvodník (1)

utorok, 29. január 2019, 08:05

Vážení čitatelia,

Napísal(a) Super User

Zamestnávanie mladých ľudí so zdravotným postihnutím je jedným z najpálčivejších problémov a zároveňjedným z najdôležitejších cieľov hnutia zdravotného postihnutia. Preto sa Európske fórum zdravotného postihnutia spolu s jeho výborom mládeže rozhodlo oceniť zamestnávateľov a poskytovateľov služieb na podporu zamestnávania mladých ľudí na otvorenom trhu. Výzvu zverejňujeme a ak spĺňate jej podmienky, prihláste sa a poskytnite inšpiráciu a príklad hľadajúcim zamestnanie.