Novelizácia zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia účinná od 1. júla 2018 priniesla množstvo podstatných zmien.

Publikácia je venovaná úprave práva na bývanie v medzinárodných dokumentoch i v slovenskej legislatíve. Je k dispozícii aj na internete.