Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) zverejnilo výzvu pre zamestnávateľov mladých ľudí so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce ako aj pre organizácie pomáhajúce týmto ľuďom získať prácu na otvorenom trhu.

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) a Oracle aj tento rok vyhlásili štipendiumza výskum v oblasti e-prístupnosti. Získala ho MariaIsabelSantos.

Trialog tvorený Európskym parlamentom, európskou komisiou a Radou dospeli 8. novembra 2018 k predbežnej dohode o návrhu znenia dokumentu, ktorý má významne prispieť osobám so zdravotným postihnutím k zlepšeniu kvality ich života.