Úvodník

Úvodník (1)

streda, 30. január 2019, 17:25

Milí čitatelia,

Napísal(a) Super User

v tomto špeciálnom vydaní Mostov inklúzie sme pre vás pripravili dôležité informácie o pravidlách v Európskej únii vo forme ľahko-čitateľného a ľahko-zrozumiteľného jazyka (v anglickom jazyku sa tento spôsob odovzdávania informácií volá easy-to-read).