Predkladáme vám ďalšie číslo internetového magazínu Mosty inklúzie. Už dlhšie všetci prežívame nezvyčajnú a náročnú situáciu, ktorá sa spája s pandémiou ochorenia Covid-19. Týka sa to nášho osobného i profesionálneho života. Opatrenia so sebou prinášajú aj zmeny v legislatíve.