Dňa 15. septembra sa stalo Európske fórum zdravotného postihnutia spolu s ďalšími 14 organizáciami signatárom otvoreného listu adresovaného Rade Európy, v ktorom organizácie naliehavo žiadajú stiahnuť návrh protokolu a pracovať na ukončení využívania donucovacích postupov v oblasti duševného zdravia.

Dňa 28. augusta tri orgány OSN, ktoré sa zaoberajú právami osôb so zdravotným postihnutímspoločne zverejnili vôbec prvé zásady a usmernenia, ktoré majú krajinám pomôcť pri implementácii existujúcej povinnosti zabezpečiť ľuďom so zdravotným postihnutím účinný prístup k spravodlivosti.