Osobitná spravodajkyňa pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Osobitná splnomocnenkyňa generálneho tajomníka OSN pre zdravotné postihnutie a prístupnosť