Ľudia s postihnutím a vlastný biznis?

 

Spracovala: Mgr. Katarína Šelestiaková

O zamestnávaní ľudí s postihnutím sa v poslednom období rozpráva oveľa viac, ako kedysi. Ľudia si začínajú uvedomovať, že postihnutie sa automaticky nerovná neschopnosti. Otvárajú sa nové možnosti – chránené pracoviská, chránené pracovné dielne, na voľnom pracovnom trhu sa zamestnáva podstatne viac ľudí s postihnutím ako tomu bolo v minulosti. Avšak aj napriek tomu, že vnímanie postihnutia v očiach ľudí sa mení a pracovné miesta sa pre ľudí s postihnutím stávajú dostupnejšími, stále existuje veľa prípadov, keď zamestnávatelia posudzujú človeka skôr podľa postihnutia, ako podľa jeho schopností. Žiaľ, takto to funguje nielen na pracovisku, ale v spoločnosti všeobecne.

Často sa stáva, že ľudia s postihnutím aj napriek veľkej snahe nenájdu vhodné pracovné uplatnenie. Dôvodov je neúrekom, počnúc od pretrvávajúcich bariér v myslení ľudí až po neochotu upraviť pracovné prostredie potrebám zamestnanca s postihnutím. Práve neschopnosť zamestnať sa je jeden z hlavných motívov, ktorý čoraz viac ľudí s postihnutím vedieť k tomu, aby si pracovné miesto vytvorili sami – rozbiehajú vlastný biznis.

Samozamestnávanie má pre ľudí s postihnutím viacero výhod. Jednou z nich je upravenie si pracovného času podľa svojich potrieb. Človek môže pracovať kratšie, prípadne intenzívnejšie s viacerými prestávkami. Ďalšou výhodou je upravenie si pracovného miesta vzhľadom k svojim špecifickým potrebám (zväčšovacie monitory, nastaviteľný stôl). A čo pocit sebarealizácie, samostatnosti, schopnosti a naplnenia? Je na nezaplatenie. Dokázať okoliu, ale hlavne sebe, že postihnutie nie je dôvodom k nečinnosti a pasivite je niečo, čo stojí za námahu.

Samozamestnávanie prináša do života človeka veľa zmien a nie je pre každého, ale pre mnohých ľudí s postihnutím predstavuje nádej na lepší život a dosiahnutie sebestačnosti. Vyžaduje si to veľké záväzky v oblasti času, energie a peňazí. Okrem toho človek, ktorý sa rozhodne podnikať, musí mať určité zručnosti, musí odhadnúť potreby trhu. Tiež musí byť pripravený prinášať obete a učiť sa množstvo nových vecí. Podľa amerických výskumov začína podnikať až dvakrát viac ľudí s postihnutím ako zdravých ľudí. 14% z pracujúcich ľudí s postihnutím predstavuje ZSČO, zatiaľ čo spomedzi zdravých ľudí to je iba 8%.

V zahraničí existuje množstvo podporných programov, množstvo informácií , ktoré pomáhajú ľuďom s postihnutím na začiatku, ktorý je vždy ťažký. Aj keď počiatočná predstava niektorých ľudí odradí, za hranicami Slovenska stále pribúda tých, ktorí vytrvajú.

Veď s prihliadnutím na množstvo problémov, ktoré majú ľudia s postihnutím pri hľadaní si práce, nápad vytvoriť si pre seba pracovné miesto stojí za zváženie. 

Zdroj:

http://www.accessiblesociety.org/topics/economics-employment/entrepreneurs.htm

http://www.bradfordkickstart.com/node/5152

http://www.smallbusinessnotes.com/interests/disabled.html

Aj nepočujúci ľudia v SR budú mať svoju vlastnú živnosť

http://www.sme.sk/c/3854896/Siedmi-nepocujuci-budu-mat-svoju-vlastnu-zivnost.html