Ľudia s mentálnym postihnutím v Luxembursku získavajú pracovné skúsenosti

Mesto Capellen nachádzajúce sa na juhozápade Luxemburska sa stalo príkladom pre ďalšie regióny. S nadšením sa totiž pustili do dvoch projektov zameraných na integráciu ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti s dôrazom na ich zamestnávanie. Poskytovanie supervízie a pracovných skúseností, dve veľmi dôležité oblasti. Práve vďaka nim je schéma taká úspešná, že sa ju rozhodli zapojiť do svojich aktivít aj organizácie v ďalších regiónoch.

Ľudia s mentálnym postihnutím potrebujú čas na porozumenie a prispôsobenie sa novým situáciám a požiadavkám. Preto pre nich nástup do zamestnania predstavuje problém ale zároveň aj výzvu. Pomôcť týmto ľuďom s integráciou v zamestnaní sa rozhodla organizácia Ligue HMC asbl v Capellen a zriadila chránenú dielňu, v ktorej ľudia s rôznym stupňom mentálneho postihnutia môžu zlepšovať svoje schopnosti a využiť asistenciu v procese hľadania práce.

Medzi ďalšími chráneným dielňami, dennými centrami a inými zariadeniami, chránená dielňa v Capellen ponúka dve kľúčové schémy:

  • „kancelárske služby“ – umožňuje klientom získať pracovné skúsenosti v simulovanej kancelárii. Pod stálym dohľadom výchovného asistenta sa učia pracovať s počítačom, internetom a e-mailom. Získavajú tiež skúsenosti s tlačením vizitiek a brožúr. Projektový koordinátor sa vyjadril, že v tejto „kancelárii“ sa snažia udržať malý počet ľudí – okolo 5 – 6 ľudí, aby bol zabezpečený individuálny prístup, sledovanie napredovania jednotlivcov a v prípade výskytu problémov ich bezprostredné odstránenie.
  • v tom istom čase prebieha väčšia schéma - „podporované zamestnávanie“ – pomoc jednotlivcom zabezpečiť prácu mimo centra . Centrum ponúka svojim klientom akýsi predbežný tréning pred ich návštevou potenciálneho zamestnávateľa. Centrum zabezpečuje prácu pre svojich klientov hlavne v domovoch dôchodcov, mestskom parku a malých súkromných firmách, kde vykonávajú jednoduché pracovné úlohy ako upratovanie, varenie, starostlivosť o záhradu.

Táto pracovná schéma tiež zabezpečuje kvalifikovaného inštruktora, ktorý sprevádza klienta počas stretnutí so zamestnávateľom, aby zmiernil všetky obavy a poskytol potrebnú oporu. Inštruktor následne týždenne navštevuje svojich zverencov v práci aby zistil ich napredovanie, prípadne pomohol vyriešiť vzniknuté problémy.

Zdroj:

European Social Fund in action: Success Stories. Luxembourg: Office for Ofiicial Publications of the European Communities, 2006. ISBN 92-79-01575-3.

Spracovala: Mgr. Katarína Šelestiaková