Podpora zamestnanosti ľudí s postihnutím v Španielsku

Umožniť ľuďom s postihnutím aktívnu účasť na ekonomickom a sociálnom živote je kľúčovým politickým záujmom krajského vedenia v Murcii v Španielsku. V tejto krajine žije okolo 3,5 milióna ľudí s psychickým alebo fyzických postihnutím. Toto číslo predstavuje asi 9 % populácie. Murcia patrí medzi samosprávne obce s najvyšším výskytom ľudí s postihnutím. Hlavnou zásadou krajského vedenia Murcie je, že ľudia s postihnutím a ich rodiny by mali mať rovnaké práva a slobody ako zvyšok obyvateľov, vrátane možnosti aktívneho ekonomického a sociálneho života.  Preto sa pustili do šesťročného programu zameraného na podporu zamestnávanie ľudí s postihnutím. Program má názov Podporované zamestnávanie pre ľudí s postihnutím a je založený na individuálnom prístupe.

Tento prístup oceňujú nielen samotní ľudia so zdravotným postihnutím. Tiež pracovné miesta sa stávajú bezpečnejšími a noví zamestnanci majú menej problémov pri adaptácii na pracovné úlohy. Základom programu je model intenzívnej a individuálnej podpory jednotlivcov. Neziskové, špecializované organizácie sú zmluvne zaviazané pracovať s ľuďmi s postihnutím, či už mentálnym alebo fyzickým. Ich úlohou je pripraviť klientov na zamestnanie a pomôcť im nájsť prácu. Úloha podporných pracovníkov však nájdením vhodného zamestnania pre klienta zďaleka nekončí. V prípade, že ich klient nastúpi do zamestnania, pomáhajú jemu aj zamestnávateľovi. Svojmu klientovi pomáhajú v priebehu tzv. „adaptačnej periódy“ – ide o začiatky v novom zamestnaní. Pomáhajú mu s pochopením pracovných úloh a zotrvávajú s ním až do doby, kedy je zaučený a schopný samostatne pracovať. Zamestnávateľovi pomáhajú pochopiť individuálne špecifické potreby zamestnanca a taktiež pomáhajú s vhodnou úpravou pracovného prostredia.

Zdroj:

European Social Fund in action: Success Stories. Luxembourg: Office for Ofiicial Publications of the European Communities, 2006. ISBN 92-79-01575-3.

Spracovala: Mgr. Katarína Šelestiaková