Handinnov = disability (postihnutie) + innovation (inovácia, zlepšenie)

Takto by sa dala charakterizovať súťaž s názvom HANDINNOV AWARD EUROPE 2008, do ktorej sa zapojila aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR so svojím projektom  „Sociálne partnerstvá a monitoring pre odstraňovanie diskriminácie na trhu práce“. Súťaž sa konala pod záštitou prezidenta Francúzskej republiky  a Ministerstva vzdelávania s podporou Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Do súťaže sa mohli zapojiť rôzne inštitúcie – školy, vzdelávacie centrá, miestne samosprávy, združenia a pod. z ktoréhokoľvek členského štátu EÚ. Išlo o piaty ročník súťaže Handinnov, ktorej cieľom je zviditeľniť dobré skúsenosti v oblasti sociálnej inklúzie mladých ľudí s postihnutím.

 

V komisii, ktorá hodnotila súťažiace projekty, boli aj zástupcovia Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF). Ocenený bol aj  projekt Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, ktorý bol zameraný na zníženie a prevenciu dlhodobej nezamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím a tiež na posilnenie prístupu zainteresovaných k odstraňovaniu bariér, ktoré znižujú príležitosť pre ich vstup na trh práce. Išlo o pilotný projekt, v ktorom sa uskutočnilo viacero aktivít, vrátane  vzdelávania občanov so zdravotným postihnutím na   pozíciu aktivistov v oblasti zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím z radov nezamestnaných občanov so zdravotným postihnutím. Poznatky z ich práce v tejto pozícii počas realizácie projektu boli prezentované na záverečnej konferencii a niektoré z nich sa dostali vo forme odporúčaní do záverov z konferencie.

Výsledkom projektu je aj spolupráca so spoločnosťou Profesia, ktorá pokračuje aj naďalej, vzdelávací projekt v spolupráci s IBM, ale aj niektoré ďalšie aktivity NROZP v SR.

Ocenenie v Paríži prevzali zástupkyne NROZP v SR – Anna Reháková, riaditeľka NROZP (zároveň jeden z tvorcov a projektový manažér  projektu)  a Michaela Hirčková, projektová manažérka (zároveň účastníčka projektu). Ocenenie prevzali z rúk Ministra školstva Francúzskej republiky Xaviera Darcosa.

Pozri linky:

http://www.onisep.fr/handinnov/index_en.htm

http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/en/accueil

www.nrozp.sk