Výšky opakovaných peňažných príspevkov v Eurách pre rok 2009

Výšky opakovaných peňažných príspevkov v Eurách pre rok 2009

 

Druhy opakovaných peňažných príspevkov

Výška p. p. od 1.1. 2009 v €

P. p. na osobnú asistenciu

2,49

P. p. na prepravu

91,29

P. p. na kompenzáciu zvýšených výdavkov

 

1. - na diétne stravovanie

 

   a)

33,21

   b)

16,61

   c)

9,97

2. – súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

 

16,61

3. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla

 

29,88

4. – súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

 

39,85

P. p. na opatrovanie

 

1. FO v produktívnom veku

 

a) - opatruje 1 ŤZP

199,18

b) - opatruje dvoch alebo viacerých ŤZP

265,56

c) - opatruje 1 ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení

 

175,94

d) - opatruje 2 a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení

 

248,97

e) - opatruje ŤZP, ktorý je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne

 

 

258,92

2. FO poberá niektorú zo zák. stanovených dôchodkových dávok

 

a) – opatruje 1 ŤZP

  82,99

b) – opatruje dvoch alebo viacerých ŤZP

109,54