Anna Reháková

Riaditeľka NROZP v SR

Pod týmto názvom sa 22. októbra 2008 uskutočnila medzinárodná konferencia, na ktorej sa diskutovalo o cestovaní osôb so zdravotným postihnutím v Európe a o možnostiach zjednotenia výhod pre osoby so zdravotným postihnutím.  

Konferencia sa uskutočnila v rámci veľtrhu Medical Fair a zúčastnila sa jej aj riaditeľka NROZP v SR Anna Reháková, ktorá predniesla krátky príspevok o súčasnej situácii na Slovensku.

Anna Reháková

Riaditeľka NROZP v SR

Vznikla v rámci projektu Európskeho fóra zdravotného postihnutia v Bruseli (ďalej EDF), ktoré zhodou okolností v tomto roku dosiahlo 10. výročie svojej existencie. Projekt EDF bol realizovaný naraz vo všetkých prístupových krajinách EÚ a financovaný z prostriedkov EÚ.

Na rozdiel od EÚ však boli do EDF prijaté naraz všetky organizácie z pristupujúcich krajín v roku 2004, vrátane Bulharska a Rumunska. Podobný projekt nedávno skončil na Balkáne a EDF je pripravené prijať medzi seba ďalšie novovytvorené organizácie z týchto krajín.