Spracovala: Katarína Šelestiaková

V dňoch 14. a 15. októbra sa v Bratislave uskutočnila I. medzinárodná špeciálno-pedagogická konferencia „Tímová spolupráca v komplexnej starostlivosti o dieťa s postihnutím raného veku“.

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou manželky prezidenta Slovenskej republiky, pani Silvie Gašparovičovej. Na konferencii vystúpili odborníci zo Slovenska, ako aj zahraniční hostia. Diskutovalo sa o potrebe medzirezortnej spolupráce, o prevencii, včasnej diagnostike. Prezentovali sa tiež výsledky výskumu realizovaného v Nemecku – vplyv novorodeneckého skríningu na rečový vývin detí so sluchovým postihnutím. Rozprávalo sa aj o názoroch a postojoch rodičov u nás aj v zahraničí na otázky včasnej identifikácie detí s vývinovými ťažkosťami. Predložili sa možnosti psychológie a psychoneurológie pri ranej intervencii voči deťom s postihnutiami a narušeniami a zdôraznila sa potreba interakcie matky a dieťaťa s postihnutím, ktorá by mala byť neoddeliteľnou súčasťou ranej starostlivosti o rodinu. Spomenuté tiež boli rôzne fázy, ktorými prechádzajú rodičia pri určení diagnózy postihnutia u svojho dieťaťa, ako aj faktory ovplyvňujúce súdržnosť rodiny.