Spracovala: Katarína Šelestiaková

Ani oblasti zdravotných a gynekologických služieb nie sú prispôsobené ženám s postihnutím. Zariadenia sú buď pripravené na ženy, alebo postihnuté osoby, ale ich služby a pomoc nie sú orientované a prispôsobené faktu, že ich môže navštíviť „žena s postihnutím“. Sexuálne, fyzické a psychické násilie sa podstatne častejšie vyskytuje u žien s postihnutím, v porovnaní so ženami bez postihnutia alebo s mužmi s postihnutím. Napriek tomu trpká realita je taká, že väčšinou je ochrana žien nedostupná a zamestnanci zariadení nie sú trénovaní na prijatie žien s postihnutím vo svojich zariadenia (Maria Nyman in: Recognising the Rights of Girls and Women with Disabilities, 2008).

PhDr.Pavla Nôtová, PhD.  - klinický psychológ

V ostatnom čase som sa niekoľkokrát zúčastnila workshopov, kde súčasťou bol aj tréning s názvom zvládanie stresu u občanov so zdravotným postihnutím (bola som lektor). Pokúsim sa v krátkosti zhrnúť, čo považujem za najdôležitejšie v súvislosti s touto veľmi rozsiahlou a dôležitou témou.

Hneď na začiatku by som rada zdôraznila, že slovo "s postihnutím" ma dráždi, a budem naďalej používať výraz so zdravotným problémom. V tejto mojej dileme je aj vyjadrený môj zásadný postoj k téme stresu (postihnutie evokuje pasívny prístup, problém skôr aktivitu -  riešenie. A tu je pes zakopaný).

Spracovala: Mgr. Juliana Ilenčíková, Mgr. Lucia Májková

Čo povedať rodine, priateľom a zamestnávateľovi?

Máte právo sa slobodne rozhodnúť, či poviete ľuďom o vašej SM. U veľa ľudí s SM nie je choroba viditeľná, a preto nevedia, či majú diagnózu oznámiť. Ak potrebujete pomoc, či už každodennú alebo príležitostnú, mali by ste vašich blízkych, v závislosti na vzájomných vzťahoch, oboznámiť s tým, že máte SM.

Spracovala: Mgr. Juliana Ilenčíková, Mgr. Lucia Májková

Rozhodnutie založiť si rodinu, ak má jeden alebo obidvaja partneri Sclerosis multiplex  (ďalej len SM), musí byť starostlivo zvážené. Veľa párov sa obáva rizika, že ich deti tiež ochorejú na SM. Je dôležité vedieť, že u bežnej populácie je riziko, že ich dieťa ochorie na túto chorobu, veľmi nízke, avšak u rodičov, z ktorých jeden má SM, sa riziko mierne zvyšuje.