Spracovala: Viera králiková

Nedávno som si kúpila bielu pastelku. Na biely papier sa s ňou nedá nič nakresliť, ale keď vezmem farebný, pod rukami sa mi zrazu zjavuje svet, o ktorom som ani  netušila. A vďaka tejto bielej pastelke som mohla podporiť ľudí, ktorí sa vo svete viac cítiacich vecí ako videných, pohybujú stále.

1.septembra 2008 odštartoval siedmy ročník verejnej celoslovenskej zbierky Biela pastelka.  Zbierka je zameraná na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím a prebieha do konca roka. Finančná pomoc verejnosti sa využíva na poradenstvo pre tých, ktorí stratili zrak, kurzy, vďaka ktorým nevidiaci a slabozrakí  ľudia získavajú zručnosti nevyhnutné pre život (chôdza s bielou paličkou, učenie sa Braillovho písma, sebaobslužné činnosti). Ľudia môžu prispieť na konto Bielej pastelky na  účet verejnej zbierky alebo zaslaním darcovskej esemesky v hodnote 30 Sk.

Autizmus – edukácia žiakov s autizmom

Spracovala: Mgr. Zuzana Gecziová

„Ani kvapka nevyhĺbi jamku svojou hmotnosťou, ale svojou vytrvalosťou.“  Čínske príslovie

Autizmus  je špecifická duševná porucha. Patrí medzi prenikavé vývinové poruchy (porucha preniká do všetkých častí vývinu jedinca, v prvom rade do vývinu komunikácie, sociálnych vzťahov, predstavivosti, správania, hry a záujmov). Prejavy porúch sú v jednotlivých prípadoch podobné,  no ich stupeň môže byť rôzny. Porucha sa prejavuje v ranom detstve, približne do 3 rokov života.

Do skupiny prenikavých vývinových porúch podľa MKCH-10 (medzinárodná klasifikácia chorôb) patria nasledovné diagnózy: detský autizmus (najčastejšie sa vyskytujúca forma autistickej poruchy), atypický autizmus, Rettov syndróm,  dezintegratívna porucha v detstve, hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi, Aspergerov syndróm, nešpecifická prenikavá vývinová porucha.

Interview s Timeou Hokovou

Otázky položila Dáša Kráčalová,

Sympatická, inteligentná, zaujímavá žena so zrakovým postihnutím. Vyštudovala vysokú školu, zamestnala sa vo svojej prvej práci na Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej „očami“ sa pozrime na vzdelávanie na špeciálnych ZŠ a SŠ pre deti a mladých žiakov so zrakovým postihnutím. Na jej osobnú skúsenosť s integráciou a štúdiom na VŠ. Timea Hoková.

„Tenis na trojkolke”

Rozhovor s Vladom Julényim

Spracovala: Mgr. Katarína Šelestiaková, Mgr. Michaela Hirčková

Rozhovor o Slepých láskach (so Zuzkou Pohankovou)

Spracovala: Viera Králiková

Sláva, úspech, peniaze – neustále spojené s filmom? Možno. Ale nik ich nespomína pri známom slovenskom filme Slepé lásky. Prečo?  Veď je to jeden z mála domácich filmov, ktorý žal úspech, každý o ňom vie, hovorí... Možno preto, že to bol experiment, aký sme tu ešte nemali.

Režisér Juraj Kolesár sa pred viac ako 4 rokmi pustil do natáčania dokumentu zo sveta nevidomých ľudí. Film nás vedie životom 4 osôb, ktoré  spája prežívanie lásky. Dokument, ktorý mnohým otvára nepoznaný svet ľudí so zrakovým postihnutím a pri tom vôbec nie je len o ňom, je príjemným pohľadom do obyčajného sveta nezvyčajným spôsobom.

Mala som príležitosť sa zoznámiť s jednou z hlavných postáv – Zuzkou Pohankovou. Vo filme 14 ročným dievčaťom, ktoré práve nastupuje na strednú školu a svoju prvú lásku začne spoznávať cez internet na chate.

 

Spracovala: Viera králiková

Nedávno som si kúpila bielu pastelku. Na biely papier sa s ňou nedá nič nakresliť, ale keď vezmem farebný, pod rukami sa mi zrazu zjavuje svet, o ktorom som ani  netušila. A vďaka tejto bielej pastelke som mohla podporiť ľudí, ktorí sa vo svete viac cítiacich vecí ako videných, pohybujú stále.

1.septembra 2008 odštartoval siedmy ročník verejnej celoslovenskej zbierky Biela pastelka.  Zbierka je zameraná na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím a prebieha do konca roka. Finančná pomoc verejnosti sa využíva na poradenstvo pre tých, ktorí stratili zrak, kurzy, vďaka ktorým nevidiaci a slabozrakí  ľudia získavajú zručnosti nevyhnutné pre život (chôdza s bielou paličkou, učenie sa Braillovho písma, sebaobslužné činnosti). Ľudia môžu prispieť na konto Bielej pastelky na  účet verejnej zbierky alebo zaslaním darcovskej esemesky v hodnote 30 Sk.

Autizmus – edukácia žiakov s autizmom

Spracovala: Mgr. Zuzana Gecziová

„Ani kvapka nevyhĺbi jamku svojou hmotnosťou, ale svojou vytrvalosťou.“  Čínske príslovie

Autizmus  je špecifická duševná porucha. Patrí medzi prenikavé vývinové poruchy (porucha preniká do všetkých častí vývinu jedinca, v prvom rade do vývinu komunikácie, sociálnych vzťahov, predstavivosti, správania, hry a záujmov). Prejavy porúch sú v jednotlivých prípadoch podobné,  no ich stupeň môže byť rôzny. Porucha sa prejavuje v ranom detstve, približne do 3 rokov života.

Do skupiny prenikavých vývinových porúch podľa MKCH-10 (medzinárodná klasifikácia chorôb) patria nasledovné diagnózy: detský autizmus (najčastejšie sa vyskytujúca forma autistickej poruchy), atypický autizmus, Rettov syndróm,  dezintegratívna porucha v detstve, hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi, Aspergerov syndróm, nešpecifická prenikavá vývinová porucha.

Interview s Timeou Hokovou

Otázky položila Dáša Kráčalová,

Sympatická, inteligentná, zaujímavá žena so zrakovým postihnutím. Vyštudovala vysokú školu, zamestnala sa vo svojej prvej práci na Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej „očami“ sa pozrime na vzdelávanie na špeciálnych ZŠ a SŠ pre deti a mladých žiakov so zrakovým postihnutím. Na jej osobnú skúsenosť s integráciou a štúdiom na VŠ. Timea Hoková.

„Tenis na trojkolke”

Rozhovor s Vladom Julényim

Spracovala: Mgr. Katarína Šelestiaková, Mgr. Michaela Hirčková

Rozhovor o Slepých láskach (so Zuzkou Pohankovou)

Spracovala: Viera Králiková

Sláva, úspech, peniaze – neustále spojené s filmom? Možno. Ale nik ich nespomína pri známom slovenskom filme Slepé lásky. Prečo?  Veď je to jeden z mála domácich filmov, ktorý žal úspech, každý o ňom vie, hovorí... Možno preto, že to bol experiment, aký sme tu ešte nemali.

Režisér Juraj Kolesár sa pred viac ako 4 rokmi pustil do natáčania dokumentu zo sveta nevidomých ľudí. Film nás vedie životom 4 osôb, ktoré  spája prežívanie lásky. Dokument, ktorý mnohým otvára nepoznaný svet ľudí so zrakovým postihnutím a pri tom vôbec nie je len o ňom, je príjemným pohľadom do obyčajného sveta nezvyčajným spôsobom.

Mala som príležitosť sa zoznámiť s jednou z hlavných postáv – Zuzkou Pohankovou. Vo filme 14 ročným dievčaťom, ktoré práve nastupuje na strednú školu a svoju prvú lásku začne spoznávať cez internet na chate.