Katarína Šelestiaková

Pri príprave týchto článkov som sa dozvedela veľa nových informácií. Našla som podnety, ktoré ma prinútili spomaliť a zamyslieť sa. Je až zarážajúce, koľko je okolo nás situácií a okolností, ktoré by si nielenže  povšimnutie zaslúžili , ale mnohé z nich po ňom priam kričia.

Preložila a spracovala: Katarína Šelestiaková

Litva, rovnako ako iné krajiny, nedokáže uviesť presný počet žien s postihnutím, preto sa zvyčajne diskutuje o dvoch rozdielnych, ale veľmi blízkych formách diskriminácie: diskriminácie z dôvodu postihnutia a diskriminácie z dôvodu pohlavia. Situácia žien s postihnutím v Litve je stále ovplyvnená historickými faktami: viac ako 50 rokov bola Litva okupovaná Ruskom. V duchu tejto ideológie sa nikto nestaral o problémy žien s postihnutím. Tento prístup pretrváva do dnešných dní.

Preložila a spracovala: Katarína Šelestiaková

Pohlavie a postihnutie sú dve dimenzie, ktoré sú veľmi zriedka spájané so súčasnou realitou. Dvojitá diskriminácia, ktorou trpia ženy s postihnutím (diskriminácia z dôvodu pohlavia a z dôvodu postihnutia) je evidentná, ale ťažko preukázateľná, lebo tieto ženy sa nevedia obhájiť, alebo pomenovať skutočnosť. Ženy s postihnutím žijú v ťažkých podmienkach, lebo sa často stáva, že ich diskriminácia zostáva nerozpoznaná.

Preložila a spracovala: Katarína Šelestiaková

Aj v Bulharsku je zviditeľňovanie problému dievčat a žien s postihnutím iba na začiatku. Neexistuje dostatok štatistík o presnom počte žien s postihnutím v tejto krajine. V roku 2005 Národný Štatistický Inštitút  vydal prvú štatistiku o ľuďoch s postihnutím, avšak údaje neboli presné a postačujúce.

Spracovala: Katarína Šelestiaková

Často sa stáva, že v problematike postihnutia sa namiesto termínu muži alebo ženy používa termín „osoby“ so zdravotným postihnutím (osoby so ZP). Z toho vyplýva, že to, čo spoločnosť vníma, je postihnutie, a nie fakt, že môže ísť o ženu alebo muža s postihnutím (Maria Nyman in: Recognising the Rights of Girls and Women with Disabilities, 2008).